ΕΣΥΠ

Διοίκηση

  • PDF
Πρόεδρος ΕΣΥΠ:
Καθηγητής Αλέξης Λυκουργιώτης
 (18.10.2010 –  )
Βιογραφικό
Πρόεδρος ΣΑΠΕ:
Καθηγητής Ανδρέας Λύτρας
 (26.10.2010 –  )
Βιογραφικό
Πρόεδρος ΣΑΤΕ:
Αν. Καθηγητής Ευάγγελος Πολίτης – Στεργίου
 (26.10.2010 –  )
Βιογραφικό
Πρόεδρος ΣΠΔΕ:
Καθηγητής Ιωάννης Καζάζης
 (26.10.2010 –  )
Βιογραφικό


Οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Ολομέλειας και των επιμέρους Συμβουλίων του ΕΣΥΠ:

18 Νοεμβρίου 2003 Πρόεδρος ΕΣΥΠ: Καθηγητής Χρήστος Νικολάου Βιογραφικό
21 Ιανουαρίου 2004 Πρόεδρος ΣΑΠΕ: Καθηγητής Χρήστος Νικολάου
Πρόεδρος ΣΑΤΕ: Καθηγητής Βασίλειος Κωτσάκης
Πρόεδρος ΣΠΔΕ: Καθηγητής Παναγιώτης Ξωχέλλης

Βιογραφικό
Βιογραφικό
Βιογραφικό
30 Νοεμβρίου 2004 Πρόεδρος ΕΣΥΠ: Καθηγητής Αθανάσιος Βερέμης Βιογραφικό
31 Δεκεμβρίου 2004 Πρόεδρος ΣΑΠΕ: Καθηγητής Αθανάσιος Βερέμης
Πρόεδρος ΣΑΤΕ: Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος
Πρόεδρος ΣΠΔΕ: Γεώργιος Γούσης

Βιογραφικό
Βιογραφικό
Βιογραφικό
16 Δεκεμβρίου 2005 Πρόεδρος ΣΑΠΕ: Καθηγητής Χρήστος Μασσαλάς Βιογραφικό
20 Μαρτίου 2008 2η θητεία Πρόεδρος ΕΣΥΠ: Καθηγητής Αθανάσιος Βερέμης Βιογραφικό
12 Ιουνίου 2008 Πρόεδρος ΣΑΤΕ: Καθηγητής Γεώργιος Καλκάνης Βιογραφικό
17 Φεβρουαρίου 2009 2η θητεία Πρόεδρος ΣΑΠΕ: Καθηγητής Χρήστος Μασσαλάς 
Βιογραφικό
18 Φεβρουαρίου 2009 Πρόεδρος ΣΠΔΕ: Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης
Βιογραφικό