ΕΣΥΠ

Συνεδριάσεις

ΕΣΥΠ

ΣΑΠΕ

ΣΑΤΕ

ΣΠΔΕ

ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ

ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ

  • PDF

Κοινές Συνεδριάσεις των Ολομελειών του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ

28 Φεβρουαρίου 2005

ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ 1η κοινή συνεδρίαση:

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ


9 Ιουλίου 2009

ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ 2η κοινή συνεδρίαση:

Χαιρετισμός κ. Ά. Σπηλιωτόπουλου, Προαγωγή συνεργασίας εκπαιδευτικών βαθμίδων, Χωροταξικός Σχεδιασμός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Γνωστικά αντικείμενα Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ


19 Ιουλίου 2010

ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ 3η κοινή συνεδρίαση:

Επαγγελματική κατοχύρωση

Συμμετοχή Υφυπουργού κ. Γ. ΠανάρετουΕΣΥΠ

  • PDF

Συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΕΣΥΠ

27 Ιανουαρίου 2004

ΕΣΥΠ 1η συνεδρίαση:

Χαιρετισμοί κ. Κ. Σημίτη, κ. Π. Ευθυμίου

Πρόγραμμα Εργασίας ΕΣΥΠ – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΥΠ21 Ιανουαρίου 2005

ΕΣΥΠ 2η συνεδρίαση:

Χαιρετισμοί κ. Κ. Καραμανλή, κ. Γ. Παπανδρέου, κ. Α. Αλαβάνου,

κ. Μ Γιαννάκου

Καθορισμός προτεραιοτήτων16 Φεβρουαρίου 2005

ΕΣΥΠ 3η συνεδρίαση:

Προτεραιότητες22 Μαρτίου 2005


ΕΣΥΠ 4η συνεδρίαση:

Εσωτερικός Κανονισμός, Χρηματοδότηση-Δαπάνες30 Μαρτίου 2005


ΕΣΥΠ 5η συνεδρίαση:

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση19 Ιανουαρίου 2011

ΕΣΥΠ 6η συνεδρίαση:

Παρουσίαση από την Υπουργό κ. Ά. Διαμαντοπούλου του πλαισίου των πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Προγραμματισμός των  συνεδριάσεων των Συμβουλίων του ΕΣΥΠ


Πρακτικό
26 Ιανουαρίου 2011

ΕΣΥΠ 7η συνεδρίαση:

Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΣΥΠ

Το διοικητικό μοντέλο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση


Πρακτικό
2 Φεβρουαρίου 2011

ΕΣΥΠ 8η συνεδρίαση:

Ακαδημαϊκή οργάνωση: σχέση Σχολής – Τμήματος, Προγράμματα σπουδών

Ρυθμίσεις που σχετίζονται με το προσωπικό των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ


Πρακτικό
9 Φεβρουαρίου 2011

ΕΣΥΠ 9η συνεδρίαση:

Τρόποι μετάδοσης της γνώσης στην ανώτατη εκπαίδευση

Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης: χωροταξία ακαδημαϊκών μονάδων και εύρος / θεματική γνωστικών αντικειμένων


Πρακτικό


ΣΠΔΕ

  • PDF

Συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΣΠΔΕ

19 Ιουνίου 2009

ΣΠΔΕ 13η(7η) συνεδρίαση: Ενημέρωση για PISA, Ενδεικτικό σχέδιο προτάσεων ΣΠΔΕ


24 Ιουνίου 2009

ΣΠΔΕ 14η(8η) συνεδρίαση: Ενδεικτικό σχέδιο προτάσεων ΣΠΔΕ, Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση


26 Ιουνίου 2009

ΣΠΔΕ 15η(9η) συνεδρίαση: Ενδεικτικό σχέδιο προτάσεων ΣΠΔΕ, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών


17 Ιουλίου 2009

ΣΠΔΕ 16η(10η) συνεδρίαση: Ενδεικτικό σχέδιο προτάσεων ΣΠΔΕ, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών


21 Ιουλίου 2009

ΣΠΔΕ 17η(11η) συνεδρίαση: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών


2 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΠΔΕ 18η(12η) συνεδρίαση: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών


10 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΠΔΕ 19η(13η) συνεδρίαση: Εισήγηση ΟΙΕΛΕ Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Συστήματος


15 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΠΔΕ 20η(14η) συνεδρίαση: Εισήγηση ΟΙΕΛΕ Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Συστήματος, Ενημέρωση επί απόψεων για πρόσβαση σε ΑΕΙ


5 Νοεμβρίου 2009

ΣΠΔΕ 21α(15α) συνεδρίαση: Σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ


18 Νοεμβρίου 2009

ΣΠΔΕ 21β(15β) συνεδρίαση: Σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ


20 Νοεμβρίου 2009

ΣΠΔΕ 22η(16η) συνεδρίαση: Παράδοση πορίσματος ΣΠΔΕ στην Υπουργό κ.  Ά. Διαμαντοπούλου


15 Φεβρουαρίου 2011


ΣΠΔΕ 23η συνεδρίαση:

Συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΠΔΕ

Νέος φορέας: καταργούνται και συγχωνεύονται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών


21 Φεβρουαρίου 2011

ΣΠΔΕ 24η συνεδρίαση:

Συνέχιση της συζήτησης – απόφαση για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ολομέλειας του ΣΠΔΕ

Το Νέο Σχολείο: Πρότυπα - Πειραματικά Σχολεία


15 Μαρτίου 2011

ΣΠΔΕ 25η συνεδρίαση:

Ινστιτούτο Ψηφιακής Πολιτικής και Εκδόσεων για την Εκπαίδευση

Ψηφιακό Σχολείο – Συζήτηση Πλαίσιο


31 Μαρτίου 2011

ΣΠΔΕ 26η συνεδρίαση:

Ινστιτούτο Ψηφιακής Πολιτικής και Εκδόσεων για την Εκπαίδευση Προγράμματα Σπουδών


5 Απριλίου 2011


ΣΠΔΕ 27η συνεδρίαση:

Ινστιτούτο Ψηφιακής Πολιτικής και Εκδόσεων για την Εκπαίδευση Προγράμματα Σπουδών


12 Απριλίου 2011

ΣΠΔΕ 28η συνεδρίαση:

Προγράμματα Σπουδών


10 Μαΐου 2011

ΣΠΔΕ 29η συνεδρίαση:

Προγράμματα Σπουδών


7 Ιουνίου 2011

ΣΠΔΕ 30η συνεδρίαση:

Τεχνολογικό Λύκειο


5 Ιουλίου 2011

ΣΠΔΕ 31η συνεδρίαση:

Νέο ΛύκειοΣΑΤΕ

  • PDF

Συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΣΑΤΕ

25 Οκτωβρίου 2005

ΣΑΤΕ 1η συνεδρίαση:

Επαγγελματικά δικαιώματα, Μετονομασίες Τμημάτων


20 Δεκεμβρίου 2005

ΣΑΤΕ 2η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις ΤΕΙ-Τμημάτων, Μετονομασίες Τμημάτων, Καθορισμός περιεχομένων σπουδών


16 Μαρτίου 2006

ΣΑΤΕ 3η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Επαγγελματικά δικαιώματα, Καθορισμός περιεχομένων σπουδών


20 Ιουνίου 2006

ΣΑΤΕ 4η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Μετονομασίες, Αντιστοιχίσεις Τμημάτων, Επαγγελματικά δικαιώματα, Καθορισμός περιεχομένων σπουδών


28 Αυγούστου 2006

ΣΑΤΕ 5η συνεδρίαση:

Επαγγελματικά δικαιώματα


2 Φεβρουαρίου 2007

ΣΑΤΕ 6η συνεδρίαση:

Μετονομασίες, Μετεξελίξεις Τμημάτων, Καθορισμός περιεχομένων σπουδών


16 Μαΐου 2007

ΣΑΤΕ 7η συνεδρίαση:

Κριτήρια ίδρυσης Τμημάτων, Επαγγελματικά δικαιώματα, Καθορισμός περιεχομένου σπουδών


6 Ιουνίου 2007

ΣΑΤΕ 8η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Σχολών, Επαγγελματικά δικαιώματα


5 Ιουλίου 2007

ΣΑΤΕ 9η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Σχολής, Αντιστοιχίσεις Τμημάτων


25 Ιουνίου 2008

ΣΑΤΕ 10η συνεδρίαση:

Επαγγελματικά δικαιώματα


23 Ιουλίου 2008

ΣΑΤΕ 11η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Σχολής, Αντιστοιχίσεις Τμημάτων, Επαγγελματικά δικαιώματα, Καθορισμός περιεχομένου σπουδών


19 Δεκεμβρίου 2008

ΣΑΤΕ 12η συνεδρίαση:

Επαγγελματικά δικαιώματα, Καθορισμός περιεχομένου σπουδών


30 Ιουνίου 2009

ΣΑΤΕ 13η συνεδρίαση:

Αντιστοιχίσεις ΤμημάτωνΣΑΠΕ

  • PDF

Συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΣΑΠΕ

19 Δεκεμβρίου 2005

ΣΑΠΕ 1η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Μετονομασίες

4 Απριλίου 2006

ΣΑΠΕ 2η συνεδρίαση:

Συζήτηση για το νέο νόμο - Συζήτηση πάνω στα πορίσματα της Επιτροπής του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση


17 Απριλίου 2006

ΣΑΠΕ 3η συνεδρίαση:

Συζήτηση για το νέο νόμο - Συζήτηση πάνω στα πορίσματα της Επιτροπής του ΕΣΥΠ για την

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση


2 Μαΐου 2006

ΣΑΠΕ 4η συνεδρίαση:

Συζήτηση για το νέο νόμο - Συζήτηση πάνω στα πορίσματα της Επιτροπής του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση


21 Ιουνίου 2006

ΣΑΠΕ 5η συνεδρίαση:

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων


26 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΑΠΕ 6η συνεδρίαση:

Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση


21 Δεκεμβρίου 2006

ΣΑΠΕ 7η συνεδρίαση:

Μετονομασίες Τμημάτων, Θεσμοθέτηση

κατευθύνσεων, Επαγγελματική κατοχύρωση, Ίδρυση θέσεων ΔΕΠ


26 Μαρτίου 2007

ΣΑΠΕ 8η συνεδρίαση:

Ίδρυση Τμήματος, Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση


5 Ιουλίου 2007

ΣΑΠΕ 9η συνεδρίαση:

Κριτήρια ιδρύσεων, Ιδρύσεις Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση, Αντιστοιχίσεις Τμημάτων, Καθορισμός κατευθύνσεων


2 Απριλίου 2008

ΣΑΠΕ 10η συνεδρίαση:

Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση


26 Ιουνίου 2008

ΣΑΠΕ 11η συνεδρίαση:

Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση


24 Ιουλίου 2008

ΣΑΠΕ 12η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Μετονομασία Τμήματος, Επαγγελματική κατοχύρωση


16 Δεκεμβρίου 2008

ΣΑΠΕ 13η συνεδρίαση:

Ιδρύσεις Τμημάτων, Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση, Αντιστοιχίσεις Τμημάτων, Καθορισμός κατευθύνσεων


30 Μαρτίου 2009

ΣΑΠΕ 14η συνεδρίαση:

Ίδρυση Σχολής, Ιδρύσεις Τμημάτων, Μετονομασίες Τμημάτων, Κατάτμηση Τμήματος, Επαγγελματική κατοχύρωση, Καθορισμός κατευθύνσεων, Κατάργηση κατευθύνσεων


24 Νοεμβρίου 2009

ΣΑΠΕ 15η συνεδρίαση:

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση


12 Ιανουαρίου 2010

ΣΑΠΕ 16η συνεδρίαση:

Μετονομασίες Τμημάτων, Επαγγελματική κατοχύρωση, Καθορισμός κατευθύνσεων, Κατάργηση ειδικεύσεων